Nyhetsbrev januari 2023

Från 2023-01-01 har vi avtalat tre tjänster med Fastighetsägarna

Fastighetsskötsel vilket för vår del innebär att en fastighetsskötare går en runda hos oss en gång per månad. Vi felanmäler också via dem nu utom när det gäller hissen. Om hissen strular, börja med att kontakta styrelsen på styrelsen@brfborren36.se eller om det är akut ring Mia 0732-501077.

Mer om felanmälan.

Det är för övrigt ofta så att en hissdörr inte är stängd och då kan inte hissen starta. Dörrarna på bottenplan och plan 6 verkar vara svårast att stänga och det kan bero på något strul med handtaget. Vi kommer att be Hissen AB titta på det nästa gång de är här. Vi ber alla att tänka på att stänga både dörr och grind försiktigt men noggrant.

All annan felanmälan förutom hissen går via Fastighetsägarna enligt kontaktuppgifter på anslagstavlan på entréplan och på hemsidan under Felanmälan.

Vi har också avtalat om trappstädning och underhåll av maskinerna i tvättstugan

Du som medlem kan också beställa arbete i din bostad av Fastighetsägarna. Alla har fått en lapp i postfacket om det. Information finns också på hemsidan under Tips på hantverkare. Den boendeapp som nämns har vi inte fått ännu, men kommer någon gång under 2023.

Ska du renovera i din lägenhet?

Vi påminner om vad som gäller för medlemmars renovering. Se info om det här.

Vi påminner också om att så kallade byggsäckar inte får stå på trottaren utan på gatan. Tillstånd krävs för det. En full byggsäck ska hämtas omgående.

Ny gårdsdörr

I april-maj i år får vi en ny gårdsdörr. Nuvarande är väldigt gammal och blev illa åtgången när vi hade inbrottsförsök. Den nya blir jättesnygg med en bredare del för vanlig passering och en smalare öppningsbar bredvid. Samma nyckel kommer att fungera.

Cykelhämtning sker i mars

Kontrollera att du tagit bort den röda taggen på dina cyklar, barncyklar, kick-bikes, osv. Alla cyklar som har den röda taggen kvar hämtas.

Vårens städdag

Den 7 maj 12:00 samlas vi som vanligt för allmän städdag. Med lite tur får vi gofika (eller grillad korv om vädret tillåter). För nya medlemmar är detta ett jättebra tillfälle att lära känna de andra i huset. Mer information om städdagen kommer senare men lägg in det i kalendern redan nu.

Sopor och obligatorisk matavfallssortering

Som ni säkert redan vet är det nu obligatoriskt att sortera matavfall i Stockholm. Det innebär att allt organiskt avfall ska kastas i bruna papperspåsar som sedan läggs i de bruna tunnorna på gården. Föreningen kan få extra avgifter om vi sorterar fel.

Observera att påsarna ska vara förslutna när de läggs i tunnorna. Det blir ganska geggigt i botten på tunnan annars och det drabbar den som får på sin lott på städdagarna att rengöra dem. Det luktar också illa om det är sommar och varmt.

Läs mer om matavfall här (Stockholm Vatten och Avfall)

Vår avgift

Vi i styrelsen har beslutat att inte höja avgiften för 2023, men detta kan eventuellt komma att ändras om något drastiskt händer. Styrelsen har rätt att justera avgiften inför varje kvartal.

Det som kan påverka vår avgift är:

  • Värme/varmvatten. Prisökningarna är än så länge små men vi vet inte vad som händer under 2023.
  • Konstnad för gemensam el. Tack vare att vi har moderna maskiner i tvättstugan, ledlampor överallt och rörelsestyrd belysning i alla gemensamma utrymmen utom värmecentralen, klarar vi oss ganska bra.
  • Höjda räntor. Vi har lån på ca 4,5 mkr, vilket är väldigt lågt (2.500 kr/m2). Våra räntor baseras på Stibor 3 månadersränta plus ett påslag på 0,75 procentenheter. I skrivande stund blir det 3,4-4,0 %.
  • Allt har blivit dyrare och det kan också påverka våra köpta tjänster, men det är oklart än så länge.

Avgift för balkong och andrahanduthyrning har nyligen höjts eftersom de baseras på gällande prisbasbelopp.

Med önskan om att solen snart kommer till oss och att vi får bra uppslutning på städdagen!

Hälsningar från styrelsen Borren 36