Fakta om huset

Fastigheten

Föreningen äger tomten och  fastighetens byggdes 1928. Föreningen har inga garage eller parkeringsplatser.

Antal lägenheter i föreningen är 35. Det finns gemensam trädgård, tvättstuga och två cykelrum. Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Det finns inga lokaler som hyrs ut.

Ventilation

På 1920-talet fram till 1960-talet byggdes hus med vad som kallas självdragsventilation. Detta betyder att det ska komma in frisk luft genom fönster men även genom de s.k. tilluftsventilerna. Tilluftsventilerna finns i badrum och i vissa lägenheter i skafferier. Luften som cirkulerar i huset ska därefter lämna lägenheterna i frånluftsventilerna som sitter högt upp i rummen.

För att få systemet att fungera är det viktigt att inte helt täppa till ventilerna och det är absolut förbjudet att ta bort dem helt i samband med t.ex. en renovering. I det fall badrum eller kök renoveras är det därför viktigt att se till att tilluftsventilerna inte sätts igen.

Det är heller inte tillåtet att installera fläktsystem till ventilationssystemet, vare sig i badrum eller i kök. Köksfläkten ska därför vara vad som brukar kallas en kolfilterfläkt.

Uppvärmning

2013 bytte huset sin gamla uttjänta värmecentral. Huset värms med hjälp av fjärrvärme. Den allra största kostnaden för föreningen är uppvärmningskostnaden. Därför försöker styrelsen att balansera värmen i syfte att inte låta kostnaderna bli för höga.

Tänk även på att inte justera värmen genom att låta fönster stå på glänt. Det är bättre att öppna rejält en kort stund än att låta fönstret stå öppet på vintern. Tänk även på att stänga balkongdörrar så inte trapphuset blir onödigt kallt, i synnerhet under den kalla årstiden.

Element

Det de flesta av oss kallar element heter på fackspråk radiator. Med hjälp av termostaten på elementet kan man reglera flödet av vatten i sitt element. Stäng dock aldrig av termostaten helt eftersom den då kan fastna eller sättas igen av små partiklar från rören.

Eftersom huset är byggt med s.k. självdragssystem ska det komma in viss luft runt fönstren. Därför kan det under vinterhalvåret vara kallare runt fönstren än i övrigt. Även golven kan vara kalla i detta gamla hus vintertid.

Enligt gällande normer mäts inomhustemperaturen i midjehöjd mitt inne i rummet. På fönsterbrädet, ytterväggar och på golvet kan det därför periodvis vara kallare.

För att elementen ska fungera på bästa sätt ska inga möbler, elementskydd eller gardiner täcka dem. Den uppvärmda luften ska kunna flöda fritt kring elementen.

Hissen

Hissen har betjänat huset länge. Tyvärr händer det att den behandlas allt för hårdhänt. Det är viktigt att alltid stänga dörren till gallergrinden med varsam hand. Hissen är till för tre personer, lasta därför hissen varsamt. Eftersom det är lätt att glömma att stänga gallergrinden är det därför av tradition brukligt att alltid se till att hissen trycks ner.

Genom att trycka ner hissen vet man att grinden har stängts igen. Ingen vill ju behöva hämta hissen flera trappor upp när man kommer hem sent med tung packning. Dessutom bor det i huset äldre personer som är beroende av hissen för att komma ut.

Ombyggnation av lägenhet

Du ska alltid begära tillstånd och informera styrelsen vid större förändringar av din lägenhet.

Renovering i lägenhet