Gemensamma utrymmen

Våra gemensamma utrymmen
Föreningens gemensamma utrymmen för alla medlemmar består av källargången, trappuppgången, vädringsbalkongerna, trädgården, cykelförråden, tvättstugan, trädgårdsrummet samt värmerummet. Samtliga lägenheter har ett eget källarförråd. De är märkta med lägenhetsnumret.

Trivselregler
Huvudregeln är att inga privata saker får förvaras i föreningens allmänna utrymmen. Det gäller framförallt våra vädringsbalkonger samt källargången. Dels för att det är svårt att komma fram, dels för att det är ett krav i brandskyddsreglerna.

För alla andra gemensamma utrymmen gäller att de ska användas för det de är till för. Cykelrummen för cyklar, trädgårdsrummet för trädgårdsredskap och annat som är gemensamt för föreningen. Privata saker förvaras således i medlemmens lägenhet eller källarförråd.