Andrahandsuthyrning

Föreningen beviljar oftast andrahandsuthyrning.

Men du som medlem måster alltid ansöka om tillstånd för att hyra ut i andra hand. Du ska både skriva avtal med din hyresgäst och lämna in en ansökan om andrahandsuthyrning. Ansökan ska godkännas av styrelsen innan uthyrningen påbörjas.

Det är inte tillåtet att hyra ut i andra hand om det handlar om en hotelliknande verksamhet (till exempel Airbnb) eller om man hyr ut utan att ha tillfrågat styrelsen.

Ansökan skickas till styrelsen eller läggas i föreningens postfack.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning som för närvarande är 10 % av prisbasbeloppet per år. Avgiften betalas månadsvis.

Läs mer om regler för andrahandsuthyrning.

Ansökan om tillstånd andrahandsuthyrning

Avtal andrahandsuthyrning