Andrahandsuthyrning

Föreningen beviljar oftast andrahandsuthyrning.

Därför måste du som medlem alltid ansöka om tillstånd för att hyra ut i andra hand. Du ska skriva avtal med din hyresgäst och styrelsen ska godkänna avtalet skriftligt innan uthyrningen påbörjas. Avtalsmall finns här:
Avtal för upplåtelse andrahand i brf

Avtalet som också är din ansökan skickas till styrelsen eller läggs i föreningens postfack.

Det är inte tillåtet att hyra ut i andra hand om det handlar om en hotelliknande verksamhet eller om man hyr ut utan att ha tillfrågat styrelsen.