Information till mäklare

Brf Borren 36 är en äkta äkta bostadsrättsförening och är inte registrerad för mervärdesskatt. Föreningens organisationsnummer är 716417-8704

Föreningens ekonomiska förvaltare är Nabo. Mäklare ombeds kontakta Nabo när det gäller överlåtelser. Se information nedan.

Pantsättningshandlingar

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller
avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Borren 36
NABO 2372, FE 617
107 76 Stockholm

Märk kuvertet “Panthandlingar”.

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal

Överlåtelser hanteras genom Nabo Mäklarservice.

Mäklaren skickar in handlingarna genom Nabo Mäklarservice, efter granskning av Nabo lämnas ärendet över till styrelsen för besked om medlemskap genom Kundportalen.

Mäklarbild

Vid förfrågan från mäklare skall föreningen hänvisas mäklaren till maklarservice.nabo.se.
Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild.
Frågor utöver mäklarbild hänvisas till vårt kontaktformulär.

Vanliga frågor

 1. Mark – Föreningen äger tomten
 2. Byggnadsår – Fastighetens byggdes 1928.
 3. Månadsavgift – Betalas månadsvis och är inklusive värme, varmvatten och bredband 1000/1000 från Stockholms stadsnät.
 4. Garageplats eller p-plats – Föreningen har inga parkeringsplatser eller garage.
 5. Antal lägenheter/lokaler – Antal lägenheter i föreningen är 35. Det finns gemensam trädgård, tvättstuga och cykelrum. Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Det finns inga lokaler som hyrs ut.
 6. Kabel-TV och bredband – Kabel-TV via Comhem. Bredband 1000/1000 via Stockholms Stadsnät, ingår i avgiften.
 7. Accepterar ni juridisk person som köpare? – Nej accepteras inte.
 8. Delat ägande – Föreningen accepterar delat ägare, men varje delägare måste äga minst 10 %.
 9. Energideklaration – Finns anslagen i trapphuset.
 10. Försäkring bostadsrättstillägg? – Föreningen har tecknat så att alla lägenheter har ett s.k. bostadsrättstillägg hos försäkringsbolaget Trygg Hansa. Från 2025 ansvarar medlemmar själva för bostadsrättstillägg.
 11. Tvättstugan –  här finns två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Alla maskiner inköpta 2016.
 12. Utförda och planerade renoveringar – info finns här: Renoveringar och ombyggnationer i fastigheten
 13. Stadgar och årsredovisning finns här: Stadgar och årsredovisningar