Föreningens försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Moderna Försäkringar.

Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat ett s.k. bostadsrättstillägg hos försäkringsbolaget Moderna Försäkringar. Det gäller för alla lägenheter. Du behöver alltså inte ha något eget bostadsrättstillägg.