Föreningens försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Trygg Hansa.

Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat ett s.k. bostadsrättstillägg hos försäkringsbolaget Trygg Hansa. Det gäller för alla lägenheter. Du behöver alltså inte ha något eget bostadsrättstillägg.