Föreningens försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Trygg Hansa.

Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat ett s.k. kollektivt bostadsrättstillägg hos försäkringsbolaget Trygg Hansa. Det gäller för alla lägenheter. Från 2025-01-01 tar vi bort detta kollektiva bostadsrättstillägg, vilket innebär att du själv måste teckna ett sådant tillägg till din hemförsäkring. Tillägget är inte frivilligt och det kan bli dyrt om det uppstår en skada som din hemförsäkring inte täcker, oavsett om du är vållande eller inte. Se stadgarna!

Fram till 2024-12-31 kontaktar du själv Trygg Hansa om du har en skada som täcks av bostadsrättstillägget. Försäkringsnumret är 25-2721971-04.