Föreningens försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Trygg Hansa.

Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat ett s.k. bostadsrättstillägg hos försäkringsbolaget Trygg Hansa. Det gäller för alla lägenheter. Du behöver alltså inte ha något eget bostadsrättstillägg.

Du kontaktar själv Trygg Hansa om du har en skada som täcks av bostadsrättstillägget. Försälkringsnumret är 25-2721971-04

Ur försäkringsbrevet

Bostadsrättsförsäkring (kollektiv)
Försäkringen gäller för egendomsskada i bostadsrättslägenhet.
Villkor: Trygg-Hansas villkor för Boendeförsäkring 2023-06-01
avsnitt A, B, F och G i tillämpliga delar. Grundsjälvrisken är 1.500 kr.

  • Totalt antal lägenheter som omfattas av försäkringen: 35
  • Omfattning Grundskydd enligt avsnitt C.