Nytt på Borren 36

Gemensamma utrymmen

Vi är alla i huset väldigt glada för att våra gemensamma utrymmen numera är i princip helt fria från skräp, möbler och annat. Men… det händer fortfarande att vi i styrelsen hittar grejor. Tänk på att det inte räcker att de inte står i vägen för någon annan. Det smittar så lätt och när någon börjar så hänger andra på. Brandskyddsreglerna säger också att lösa saker inte får förvaras i gångar och andra utrymmen. Om du TILLFÄLLIGT behöver ställa något i gemensamma utrymmen ska det märkas med lägenhetsnummer och datum då det ställdes ut. Om det gäller skrymmande saker, kontakta gärna styrelsen så hittar vi en lösning tillsammans.

Det som känns lite onödigt att upprepa är att vi inte vill ha skräp någonstans. Tomma kartonger, elektronikavfall och annat får var och en ta hand om. Samma gäller övergivna växter i trädgård och på vädringsbalkonger. Ställ gärna ut men fortsätt ta hand om dem!

Nästa städdag

Höstens städdag blir söndagen den 29/10 10:00 – ca 13:00. Sedvanlig fika kommer att finnas. Vi hoppas på stor uppslutning, inte minst för att det är trevligt att ses men också för att vi håller en extra föreningsstämma kl 11:00. Kallelse till den kommer separat.

Vattenskadan i 1402, 1502 och 1503 plus fasaden

Vattenskadan som vi hade på ett värmerör är nu i stort sett färdigreparerad. Det som inte är färdigt i alla berörda lägenheter är ytskikten. Utan försäkring hade detta kostat oss minst 600.000 kr. Styrelsen diskuterar nu att begära ersättning för självrisk och andra extrakostnader från byggfirman som för fem år sedan bytte kopplingar på dessa rör, eftersom det var exakt där det läckte.

Ny ekonomisk förvaltare

Vi kommer att byta ekonomisk förvaltare vid årsskiftet. Vi har granskat tre kandidater och styrelsen tar under oktober beslut om vilken vi väljer . Det vi har saknat med nuvarande förvaltare är en smidigare hantering med digitala tjänster både för styrelsen och för medlemmar.

Kostnader för föreningen

Stockholm Exergi har aviserat en höjning av fjärrvärmepriset med 12 %. På uppmaning av Fastighetsägarna har vi begärt förhandling eftersom höjningen är oskälig och baserad på förväntade kostnader och inte på verkliga. Det är flera i Stockholm som begär detta så förhoppningsvis leder det till något.

Ingen har väl missat att styrräntan höjts igen och det påverkar förstås föreningens ekonomi. Vi har inte gjort någon kassaflödesanalys ännu, men kommer att göra det för Q1 2024. Vi ber att få återkomma med information om det påverkar avgiften eller inte.

Bästa hälsningar,
din styrelse