Kategoriarkiv: Okategoriserade

Nytt på Borren 36

Gemensamma utrymmen

Vi är alla i huset väldigt glada för att våra gemensamma utrymmen numera är i princip helt fria från skräp, möbler och annat. Men… det händer fortfarande att vi i styrelsen hittar grejor. Tänk på att det inte räcker att de inte står i vägen för någon annan. Det smittar så lätt och när någon börjar så hänger andra på. Brandskyddsreglerna säger också att lösa saker inte får förvaras i gångar och andra utrymmen. Om du TILLFÄLLIGT behöver ställa något i gemensamma utrymmen ska det märkas med lägenhetsnummer och datum då det ställdes ut. Om det gäller skrymmande saker, kontakta gärna styrelsen så hittar vi en lösning tillsammans.

Det som känns lite onödigt att upprepa är att vi inte vill ha skräp någonstans. Tomma kartonger, elektronikavfall och annat får var och en ta hand om. Samma gäller övergivna växter i trädgård och på vädringsbalkonger. Ställ gärna ut men fortsätt ta hand om dem!

Nästa städdag

Höstens städdag blir söndagen den 29/10 10:00 – ca 13:00. Sedvanlig fika kommer att finnas. Vi hoppas på stor uppslutning, inte minst för att det är trevligt att ses men också för att vi håller en extra föreningsstämma kl 11:00. Kallelse till den kommer separat.

Vattenskadan i 1402, 1502 och 1503 plus fasaden

Vattenskadan som vi hade på ett värmerör är nu i stort sett färdigreparerad. Det som inte är färdigt i alla berörda lägenheter är ytskikten. Utan försäkring hade detta kostat oss minst 600.000 kr. Styrelsen diskuterar nu att begära ersättning för självrisk och andra extrakostnader från byggfirman som för fem år sedan bytte kopplingar på dessa rör, eftersom det var exakt där det läckte.

Ny ekonomisk förvaltare

Vi kommer att byta ekonomisk förvaltare vid årsskiftet. Vi har granskat tre kandidater och styrelsen tar under oktober beslut om vilken vi väljer . Det vi har saknat med nuvarande förvaltare är en smidigare hantering med digitala tjänster både för styrelsen och för medlemmar.

Kostnader för föreningen

Stockholm Exergi har aviserat en höjning av fjärrvärmepriset med 12 %. På uppmaning av Fastighetsägarna har vi begärt förhandling eftersom höjningen är oskälig och baserad på förväntade kostnader och inte på verkliga. Det är flera i Stockholm som begär detta så förhoppningsvis leder det till något.

Ingen har väl missat att styrräntan höjts igen och det påverkar förstås föreningens ekonomi. Vi har inte gjort någon kassaflödesanalys ännu, men kommer att göra det för Q1 2024. Vi ber att få återkomma med information om det påverkar avgiften eller inte.

Bästa hälsningar,
din styrelse

Nyhetsbrev sommaren 2023

Här kommer viktig information till alla medlemmar.

Hissen

Vår hiss blev inte godkänd i senaste besiktningen. Det är det så kallade fångprovet som överskridit gränsvärdet för hur mycket hissen får glida när nödbromsen slår till.

Reparation av detta blir 26/6 – 30/6, vilket innebär 5 arbetsdagar då hissen inte fungerar alls.

Apropå hissar har ni säkert läst om den tragiska hissolyckan i Göteborg. Detta kan inte hända i vår hiss på grund av det monterats plåtar på insidan av hissdörrarna. Men som alltid gäller att vara försiktig med hissen. Tänk på att den är gammal och känslig. Stäng dörr och grind noggrant men försiktigt. Vi kan höra att det smälls i yttre dörren ganska ofta.

Ny vattenskada

Vi har under ett par månader märkt förlust av vatten i värmesystemet igen. Sist var det ju en skada i väggen mellan cykelrum och trappen på bottenplan. När det torkat ska vi fixa väggen vid trappan med fix och färg.

Den här gången är det inbyggda rör som läcker. Det påverkar två lägenheter vad vi vet just nu. Skadan är anmäld till Trygg Hansa och rörmokare kommer i morgon ons 7/6 och stänger den stammen. Vi ber alla att vara uppmärksamma på fukt i väggar eller golv. Alla rör till radiatorer är inbyggda och ju tidigare vi kan upptäcka en läcka, desto bättre.

Trädgården och gemensamma utrymmen

Rabatterna behöver vattnas beroende på väder och regn. På postfacket sitter ett vattningsschema, där man kan skriva upp sig på en eller flera veckor. Glöm inte rabatten mot privatgatan. Slangar finns i trädgården.

Vi påminner om att cyklar får ställas enbart i cykelställen på gården eller i cykelrummen inomhus. Vi är tacksamma om alla respekterar detta. Vi vill inte ha cyklar vid sopskåpet (sophämtarna behöver det svängrummet) eller på gräsmattan. Felparkerade cyklar flyttas så snart vi ser dem. Om det inte finns plats i cykelställen, ställs de utanför staketet.

Det finns nu en ställning för hängmatta. Själva hängmattan fick fötter efter nån dag bara. Tanken var att alla skulle kunna använda den, men som det är nu får ställningen vara kvar och du hänger din egen hängmatta i den när du vill använda den.

Fastighetsskötsel

Vi har avbrutit t jänsten fastighetsskötsel som vi haft via Fastighetsägarna. Det fungerade helt enkelt inte som utlovat. Men vi har en rep och fixgrupp där Jesper (1604) anmält sig. Han har erfarenhet som fixare och tillgång till träverkstad vid behov. Vi vill gärna ha med någon mer. Maila styrelsen@brfborren36.se om du är intresserad. Vi tror att enkla uppgifter kan lösas på detta sätt och blir mer ekonomiskt.

Sommarknytis

Styrelsen har funderat på en sommarfest i trädgården för alla som bor i huset. Vi tänkte en knytis och datum är satt till 2/9 med start ca 15-16. Mer info om detta kommer!

Vi önskar alla en härlig sommar och mycket sol!

/Din styrelse

Nyhetsbrev januari 2023

Från 2023-01-01 har vi avtalat tre tjänster med Fastighetsägarna

Fastighetsskötsel vilket för vår del innebär att en fastighetsskötare går en runda hos oss en gång per månad. Vi felanmäler också via dem nu utom när det gäller hissen. Om hissen strular, börja med att kontakta styrelsen på styrelsen@brfborren36.se eller om det är akut ring Mia 0732-501077.

Mer om felanmälan.

Det är för övrigt ofta så att en hissdörr inte är stängd och då kan inte hissen starta. Dörrarna på bottenplan och plan 6 verkar vara svårast att stänga och det kan bero på något strul med handtaget. Vi kommer att be Hissen AB titta på det nästa gång de är här. Vi ber alla att tänka på att stänga både dörr och grind försiktigt men noggrant.

All annan felanmälan förutom hissen går via Fastighetsägarna enligt kontaktuppgifter på anslagstavlan på entréplan och på hemsidan under Felanmälan.

Vi har också avtalat om trappstädning och underhåll av maskinerna i tvättstugan

Du som medlem kan också beställa arbete i din bostad av Fastighetsägarna. Alla har fått en lapp i postfacket om det. Information finns också på hemsidan under Tips på hantverkare. Den boendeapp som nämns har vi inte fått ännu, men kommer någon gång under 2023.

Ska du renovera i din lägenhet?

Vi påminner om vad som gäller för medlemmars renovering. Se info om det här.

Vi påminner också om att så kallade byggsäckar inte får stå på trottaren utan på gatan. Tillstånd krävs för det. En full byggsäck ska hämtas omgående.

Ny gårdsdörr

I april-maj i år får vi en ny gårdsdörr. Nuvarande är väldigt gammal och blev illa åtgången när vi hade inbrottsförsök. Den nya blir jättesnygg med en bredare del för vanlig passering och en smalare öppningsbar bredvid. Samma nyckel kommer att fungera.

Cykelhämtning sker i mars

Kontrollera att du tagit bort den röda taggen på dina cyklar, barncyklar, kick-bikes, osv. Alla cyklar som har den röda taggen kvar hämtas.

Vårens städdag

Den 7 maj 12:00 samlas vi som vanligt för allmän städdag. Med lite tur får vi gofika (eller grillad korv om vädret tillåter). För nya medlemmar är detta ett jättebra tillfälle att lära känna de andra i huset. Mer information om städdagen kommer senare men lägg in det i kalendern redan nu.

Sopor och obligatorisk matavfallssortering

Som ni säkert redan vet är det nu obligatoriskt att sortera matavfall i Stockholm. Det innebär att allt organiskt avfall ska kastas i bruna papperspåsar som sedan läggs i de bruna tunnorna på gården. Föreningen kan få extra avgifter om vi sorterar fel.

Observera att påsarna ska vara förslutna när de läggs i tunnorna. Det blir ganska geggigt i botten på tunnan annars och det drabbar den som får på sin lott på städdagarna att rengöra dem. Det luktar också illa om det är sommar och varmt.

Läs mer om matavfall här (Stockholm Vatten och Avfall)

Vår avgift

Vi i styrelsen har beslutat att inte höja avgiften för 2023, men detta kan eventuellt komma att ändras om något drastiskt händer. Styrelsen har rätt att justera avgiften inför varje kvartal.

Det som kan påverka vår avgift är:

  • Värme/varmvatten. Prisökningarna är än så länge små men vi vet inte vad som händer under 2023.
  • Konstnad för gemensam el. Tack vare att vi har moderna maskiner i tvättstugan, ledlampor överallt och rörelsestyrd belysning i alla gemensamma utrymmen utom värmecentralen, klarar vi oss ganska bra.
  • Höjda räntor. Vi har lån på ca 4,5 mkr, vilket är väldigt lågt (2.500 kr/m2). Våra räntor baseras på Stibor 3 månadersränta plus ett påslag på 0,75 procentenheter. I skrivande stund blir det 3,4-4,0 %.
  • Allt har blivit dyrare och det kan också påverka våra köpta tjänster, men det är oklart än så länge.

Avgift för balkong och andrahanduthyrning har nyligen höjts eftersom de baseras på gällande prisbasbelopp.

Med önskan om att solen snart kommer till oss och att vi får bra uppslutning på städdagen!

Hälsningar från styrelsen Borren 36

Nyhetsbrev september 2022

Hej grannar!

I detta nyhetsbrev finns många viktiga punkter, så fortsätt läs!

Energikostnader i föreningen

Många undrar hur föreningens ekonomi påverkas av de höga elpriserna. En stor post i våra gemensamma kostnader är fjärrvärmen, och fjärrvärmekostnaden påverkas inte nämnvärt av elpriserna som tur är.

Vår gemensamma elförbrukning är så låg den kan vara med de åtgärder vi gjort på senare år – rörelsestyrd ledbelysning, nya maskiner i tvättstugan, osv.

Stenläggning i trädgården på gång

De områden på innergården där vi i dag har grus ska stenläggas med en tumlad marksten. Det blir inte bara trevligare utan också lättare att hålla rent från löv och skräp. Arbetet ska utföras någon gång sista veckan i september/första veckan i oktober.

Inför detta måste alla cyklar flyttas från cykelställen och det kan du göra redan nu. Ställ den istället på gräsmattan närmast gatan. Ta gärna med dig ett cykelställ om det går. Eller passa på att ställa in cykeln i något av våra cykelrum. Om du har en cykel som inte används just nu kan du med fördel hänga upp den utanför tvättstugan.

Ställ inte heller cyklar på gräsmattan bredvid cykelställen. Vi har aldrig haft så många cyklar i föreningen men de måste stå i ställen eller inomhus. Flytten på grund av markarbetet är ett undantag.

Städdag

Höstens gemensamma städdag blir 23/10 12:00 med traditionell gemensam fika eller korvgrillning efteråt. Detta är ett bra tillfälle att lära känna sina grannar, särskilt för er nyinflyttade. Vi städar och fixar både inomhus och utomhus. Mer information kommer ett par veckor innan, men lägg in datumet i kalendern redan nu!

Om du vet att du inte kan delta men ändå vill bidra på något sätt, behöver vi bära in trädgårdsmöbler och annat från trädgården inför stenläggningen som sker någon gång sista veckan i september. Deet finns också andra aktiviteter som kan utföras före eller efter städdagen. Maila till styrelsen@brfborren36.se!

Mer om värmesystemet

Häromdagen larmade vår värmecentral på grund av att vattennivån i expansionskärlet var nere på 20 %. Normalt ska det vara 70 %. Orsaken till detta kan vara en läcka någonstans eller att någon har kopplat ur ett element vid renovering och att det då blivit tappat på vatten. Detta rör alltså enbart värmesystemet, inte vattnet i kranen.

Kontrollera dina radiatorer noggrant och om du ser en läcka måste du meddela styrelsen omedelbart! Vi har också inbyggda rör i väggarna så ser du tecken på fuktskada i tak, vägg eller golv, meddela det!

Snart obligatoriskt med matavfallssortering

Tipsar också om att matavfallssortering blir obligatoriskt i Stockholm från 2023-01-01. Så öva på det redan nu om du inte redan sorterar. Det är också bra för oss att redan nu se om två tunnor räcker eller om vi måste beställa en till.

Matavfall får enbart läggas i de bruna påsar som finns i trädgårdsrummet. Påsarna ska förslutas innan de kastas i tunnan. Det kan vara smart att rulla ihop toppen och sedan lägga den på tvären i en ny påse. Då hamnar inget i botten på tunnan.

Sist men inte minst

Vi i styrelsen vill påminna om att vi arbetar helt gratis. Vi har ingen vaktmästare eller fastighetskötare. De enda köpta tjänster vi har är Frubo som hanterar ekonomi och övrig administration, samt trappstädningen.

Så om du kastar fimpar eller skräp på gården, lägger reklam och tidningar som du inte vill ha ovanpå postfacken eller ställer gropsopor i gemensamma utrymmen är det dina grannar eller styrelsen som får ta hand om det. Det vill vi alla slippa.

Vi har också noterat att någons hund brukar rastas på gården. Oavsett nr 1 eller 2 kan gräsmattan och rabatterna ta stryk av det.

Nog med gnäll nu. Vi önskar er alla en härlig höst och hälsar särskilt alla nya medlemmar välkomna.

/Styrelsen Borren 36

Sommarbrev till alla medlemmar

Här kommer sommarens nyhetsbrev från din styrelse som nu består av:

  • Mia Lund, ordförande
  • Andreas Eka, ledamot
  • Lena Nordström, ledamot
  • William Solenberg, ledamot
  • Josefin Häll, suppleant
  • Patrik Glansholm, suppleant

Vi har fått riktigt fint i trädgården nu med några nya lavendelplantor som förhoppningsvis ska dra till sig fjärilar. Nya möbler har vi också. De ska tåla väder och vind bra. De gamla möblerna är till skänks om någon vill ha dem, annars går de till välgörenhet. Det gäller de två bord och två soffor som står på gården.

Om någon känner för att klippa gräset när det behövs, finns en gräsklippare antingen ute eller i samma rum som trädgårdsredskapen.

Våra plantor på innergården och rabatten mot privatgatan behöver vattnas då och då på sommaren. Om du vill hjälpa till med det, hör av dig till styrelsen@brfborren36.se så gör vi ett schema.

Vi kommer att ha en cykelrensning på sensommaren/hösten i år, men om du redan nu vet att du har en cykel på gården som inte används så ofta, ta in den till något av de två cykelrummen. Det är trångt i cykelställen!

Till sist en tråkig påminnelse om att inte ställa saker i gången utanför källarförråden. Vi har under åren fått ta hand om en oändlig mängd möbler och annat som ställs där. Det är inte ett grovsoprum och inte till för att ställa saker som nån annan kanske vill ha.

Vi i styrelsen önskar er alla en härlig sommar.

Nyhetsbrev 2022-04

Våren närmar sig och olika aktiviteter drar igång i brf Borren 36

5 maj: vi gör en stamspolning i fastigheten denna dag. Nyckelinlämning sker i entrén mellan kl. 07.45 och 08.00 och arbetet genomförs samma dag mellan kl. 08.00 och 13.00 ca. 

15 maj: vårstädning i föreningen mellan kl. 12.00 och 15.00. Fika efter arbetet!

17 – 18 maj: avstängning av fjärrvärmen i fastigheten från kl. 17.00 tisdag 17 maj till kl. 05.00 på torsdag morgon.

18 maj: årsstämma i Kristinehovs malmgård. Kallelse kommer inom kort.

Många lägenhetsinbrott i området

Det har varit många inbrott i fastigheter på Helenborgsgatan och Pålsundsgatan de senaste dagarna.

Vi hjälps åt att se till att porten och gårdsgrinden är låsta. Om du har överlås i din lägenhetsdörr, se till att det är låst, särskilt om du har brevinkast.