Renovering i lägenhet

Du måste alltid begära tillstånd och informera styrelsen vid större förändringar av din lägenhet. Gör det genom att fylla i nedanstående dokument och lämna till styrelsen.

Sätt gärna upp en lapp i trapphuset så att dina grannar är beredda på att du renoverar och att det kanske låter och dammar.

Använd dokumentet här för att fylla i de uppgifter vi i styrelsen vill ha: Blankett renovering borren 36

OBS! Så kallade storsäckar (Big Bag och liknande) får stå på gatan max tre dagar. De får INTE stå på trottoaren utan tillstånd av polisen. Om du tänker använda dig av storsäckar måste du meddela styrelsen om det, samt märka din säck med lägenhetsnummer och datum den ställdes ut.

Om du ska ändra installationer av el eller vvs ska det alltid göras fackmannamässigt.

För elinstallationer krävs dessutom att det utförs av behörig elektriker. En feldragen elinstallation medför brandrisk för alla i huset.

Vattenavstängning måste ske mellan 10:00 och 14:00 då de flesta inte är hemma. Sätt upp meddelande på entréplan samt i hissen i god tid. Här finns ritning med avstängningsventiler Avstängningsventiler va borren 36.

Tänk på att du ansvarar för att hålla gemensamma utrymmen rena under renoveringen. Trapphuset och hissen kan bli särskilt smutsiga av byggdamm.