Andrahandsuthyrning

Föreningen beviljar oftast andrahandsuthyrning.

Men du som medlem måster alltid ansöka om tillstånd för att hyra ut i andra hand. Du ska både skriva avtal med din hyresgäst och lämna in en ansökan om andrahandsuthyrning. Ansökan ska godkännas av styrelsen innan uthyrningen påbörjas. På nabo.se ansöker du om andrahandsuthyrning.

Det är inte tillåtet att hyra ut i andra hand om det handlar om en hotelliknande verksamhet (till exempel Airbnb) eller om man hyr ut utan skriftligt godkännande av styrelsen.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning som för närvarande är 10 % av prisbasbeloppet per år. Avgiften betalas månadsvis.

Tänk på!

Det är alltid du som medlem i föreningen som ansvarar för

  • Att hyresgästen har kunskap om föreningen, rutiner, avfallshantering, osv.
  • Att avgiften till föreningen betalas i tid.

Läs mer om regler för andrahandsuthyrning.

Förslag på avtal andrahandsuthyrning