Styrelse

Medlemmar i styrelsen

Ledamöter
  • Mia Lund, ordförande, 1402
  • Sebastian Hakers, 1505
  • Mikael Kindstrand, 1401
Suppleanter
  • Frida Börjesson, 1101

Kontakt: styrelsen@brfborren36.se – om ditt ärende är akut, ring Mia 0732-501077.

Medlemmar i valberedningen

  • Lena Nordström, 1405
  • Malena Rydberg, 1201

Kontakt: kartylla16@gmail.com (Lena), malena.rydberg@hotmail.com (Malena).