Information till medlemmar

Allt du som medlem i föreningen behöver veta finns här. En del sidor är lösenordsskyddade. Lösenordet får du av styrelsen eller genom att maila till hemsidan@brfborren36.se

Som medlem är du också delägare i fastigheten. Det innebär att du har ett visst ansvar både för din lägenhet och för fastigheten. Här finns information om vad du som medlem är ansvarig för och vad styrelsen ansvarar för.