Styrelsen

Medlemmar i styrelsen

Styrelsen 2018-2019 består av följande.

Ordinarie
  • Johan Johnsson vån 4, ordförande
  • Mia Lund vån 4
  • Farzad Fooladvandi vån 3
  • Lena Nordström vån 4
  • Björn Flodkvist vån 2
Suppleant
  • Gustaf Liss vån 3

Kontakt: styrelsen@brfborren36.se

Valberedning

Inför varje årsstämma sonderar valberedningen intresset för styrelsearbete. Eftersom föreningen endast består av 35 lägenheter är alla krafter välkomna. En hel del saker i styrelsearbetet är både kul och spännande medan annat är mindre roligt.

Valberedningen består av Hanna Olsson och Malena Rydberg, malena.rydberg@hotmail.com eller hannao@telia.com

Årsstämma

I maj månad varje år hålls årsstämma. Stämman tar upp motioner från medlemmar och väljer styrelse. Tidigare år har stämman hållits på Kristinehovs Malmgård. Vid behov kan en extrastämma utlysas. Dessa brukar endast innehålla en punkt på dagordningen och har på sista tiden hållits på entréplan.