Renovering i lägenhet

Med start 1 januari 2023 trädde en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal

De nya reglerna gäller endast renoveringar som utförs under 2023 och framåt. Lagändringen omfattar följande delar.

 1. Förtydligande av vilka åtgärder som omfattas av reglerna för förändringar eller nybyggnation.
  De nya reglerna i Bostadsrättslagen förtydligar att bostadsrättshavaren inte utan tillstånd får utföra en åtgärd i lägenheten som innefattar förändringar eller nybyggnation som avser ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation.Anordning som hör till ventilationssystemet (exempelvis ventilationsaggregat, ventiler eller ventilationsdon), eldstad, rökkanal, eller annan del av fastighetens brandskydd (exempelvis brandtätning och gränser mellan brandceller), ingrepp i bärande konstruktion, omfattande ändring av planlösning, ändring i kulturminnesskyddade byggnadsdelar.

  Tidigare var det möjligt att ange undantag i bostadsrättsföreningens stadgar, lagändringen innebär också att denna möjlighet nu försvinner.

 2. Styrelsen har rätt att uppställa villkor för tillståndet till åtgärden.
  Lagändringen innebär att styrelsen har rätt att uppställa villkor för tillståndet till renoveringen. Exempel på villkor kan vara våtrumsintyg, entreprenörens certifikat, ritningar, besiktningsprotokoll med mera. Detta kan begäras med en bra skriven renoveringsansökan.

 3. En bostadsrättshavare som inte vill godta styrelsens beslut kan överklaga till hyresnämnden.

 4. Otillåten renovering kan leda till uppsägning av bostadsrätten.
  Om en bostadsrättshavare har utfört en otillåten renovering kan det leda till uppsägning av bostadsrätten om bostadsrättshavaren inte efter föreningens begäran antingen i efterhand ansöker om tillstånd för renoveringen och får det beviljat, eller återställer lägenheten så som den var innan den otillåtna renoveringen utfördes.

Du måste alltid begära tillstånd och informera styrelsen vid större förändringar av din lägenhet. Gör det genom att fylla i nedanstående dokument och lämna till styrelsen.

Sätt gärna upp en lapp i trapphuset så att dina grannar är beredda på att du renoverar och att det kanske låter och dammar.

Använd dokumentet här för att fylla i de uppgifter vi i styrelsen vill ha: Blankett renovering borren 36

OBS! Så kallade storsäckar (Big Bag och liknande) får stå på gatan max tre dagar. Tillstånd av Polisen krävs. De får INTE stå på trottoaren. Om du tänker använda dig av storsäckar måste du meddela styrelsen om det, samt märka din säck med lägenhetsnummer och datum den ställdes ut.

Om du ska ändra installationer av el eller vvs ska det alltid göras fackmannamässigt.

För elinstallationer krävs dessutom att det utförs av behörig elektriker. En feldragen elinstallation medför brandrisk för alla i huset.

Vattenavstängning måste ske mellan 10:00 och 14:00 då de flesta inte är hemma. Sätt upp meddelande på entréplan samt i hissen i god tid. Här finns ritning med avstängningsventiler Avstängningsventiler va borren 36.

Tänk på att du ansvarar för att hålla gemensamma utrymmen rena under renoveringen. Trapphuset och hissen kan bli särskilt smutsiga av byggdamm.