Renoveringar och ombyggnationer i fastigheten

Utförda

1980-talet byttes elstigarna samt lades taket om.
1990-talet byttes stammarna och tvättstugan renoverades.
2005-2006 – Renoverades fasaden.
2010 – Renoverades trädgården.
2011 – Renoverades tak och vindsvåning samt kungsbalkongerna.
2013 – Ny värmecentral.
2013 – Installerat fibernät i huset med hastighet 100/100.
2014 – Nytt torkskåp till tvättstugan
2016 – Installerades postboxar i trapphuset på bv
2016 – Nya tvättmaskiner och torktumlare i tvättstugan
2017 – Ny grind till trädgården installerades
2017 – Sopkärlen flyttades ut till trädgården och nytt sophus inköptes
2018 – Trapphuset målades om
2019 – Drygt hälften av alla fönster renoverades
2019 – Ny plantering på sidan mot privatgatan anlades.

Planerade

Entredörr

Entredörren ska bytas. Även dörren från trapphuset till trädgården behöver bytas ut men det blir nog senare. Entredörr monteras i slutet av augusti 2019.