Renoveringar och ombyggnationer

Utförda

2023 – Byte av dörr mellan trapphus och trädgård.

2022 – Ny stenläggning i trädgården.

2021 – Resterande fönster renoverades.

2020 – Granitgolvet i hela trapphuset polerades.

2019 – Ny entrédörr monterad.

2019 – Ny plantering på sidan mot privatgatan anlades.

2019 – Drygt hälften av alla fönster renoverades.

2018 – Trapphuset målades om.

2017 – Sopkärlen flyttades ut till trädgården och nytt sophus inköptes.

2017 – Ny grind till trädgården installerades.

2016 – Nya tvättmaskiner och torktumlare i tvättstugan.

2016 – Postboxar installerades i trapphuset på bv.

2014 – Nytt torkskåp till tvättstugan.

2013 – Installerat fibernät i huset.

2013 – Ny värmecentral.

2011 – Renovering av tak, vindsvåning samt kungsbalkongerna.

2010 – Renovering av trädgården.

2005-2006 – Renovering av fasaden.

1990-talet byttes stammarna och tvättstugan renoverades.

1980-talet byttes elstigarna samt lades taket om.

Planerade

Inga planerade just nu