Sophantering

Separering matavfall är obligatoriskt i Stockholm. Samla i bruna papperspåsar och kasta i den bruna tunnan på gården. Det är viktigt att inget annat än matavfall i avsedd papperspåse hamnar där. Allt du behöver för din sortering finns i rummet till höger om värmecentralen, alltså innanför dörren bredvid postboxarna.

Hushållssopor ska slängas i skåpet på gården. Till hushållssopor räknas exempelvis brännbara sopor.

Inget annat än hushållssopor får kastas i kärlen i skåpet eller lämnas någon annanstans i fastigheten!

Våra kärl töms en gång per vecka.

Alltså, här får du inte lämna kartonger, gamla vitvaror, möbler, eller annat som inte går att slänga i kärlen. Föreningen har ingen hämtning av gropsopor. Om du ställer saker där eller någon annanstans i gemensamma utrymmen, får dina grannar ta hand om det. Alla måste själva se till att grovsopor transporteras bort.

På Borgargatan finns närmaste återvinningsstation för tidningar, glasflaskor, metallförpackningar och pappersförpackningar.

2015-07-18_17-23-16