Felanmälan

Felanmälan fastigheten

Brf Borren 36 har ingen fastighetsskötare. Vi tar hand om fastigheten själva med hjälp av pålitliga leverantörer.

När det gäller hissen ska styrelsen alltid kontaktas först på mejladress styrelsen@brfborre36.se. Är det väldigt akut, prova att ringa Mia på 0732-501077. Får du inte tag på någon och du till exempel sitter fast i hissen, ring det nummer till Hissen AB som är anslaget inuti hissen.

Föreningen har ett postfack där du som medlem kan lämna in förbättringsförslag eller frågor till styrelsen. Du kan också kontakta styrelsen direkt på mejl. Se kontaktuppgifter här: Styrelsen

Gasinstallation

För frågor om din gasleverans, kontakta Fortums kundservice: 020-46 00 00

Vid misstanke om gasläcka, kontakta Fortums felanmälan: 08-661 01 90.