Årsstämma

Årsstämma

I april/maj månad varje år hålls föreningens årsstämma. Stämman tar upp motioner från medlemmar och väljer styrelse. Motioner ska lämnas in till styrelsen senast 1 februari och kallelse går ut 2-6 veckor innan. Vanligtvis brukar stämman hållas på Kristinehovs Malmgård.

Extrastämma

Vid behov kan en extrastämma utlysas. Dessa brukar endast innehålla en punkt på dagordningen och brukar hållas i trapphuset på entréplan eller på innergården.

Protokoll årsstämma 2024-04-24