Årsstämman

I maj månad varje år hålls årsstämma. Stämman tar upp motioner från medlemmar och väljer styrelse. Tidigare år har stämman hållits på Kristinehovs Malmgård.

Motioner lämnas in till styrelsen senast 1 februari samma år.

Vid behov kan en extrastämma utlysas. Dessa brukar endast innehålla en punkt på dagordningen och har på sista tiden hållits på entréplan.

Årsstämma 2022-05-18

Årsstämma 2021-05-20