Årsstämman

I maj månad varje år hålls årsstämma. Stämman tar upp motioner från medlemmar och väljer styrelse. Normalt hålls stämman på Kristinehovs Malmgård.

Motioner lämnas in till styrelsen senast 1 februari samma år.

Vid behov kan en extrastämma utlysas. Dessa brukar endast innehålla en punkt på dagordningen och har hittills hållits i trapphuset på entréplan.

Årsstämma 2023-04-19