Protokoll från årsstämman

Protokollet finns här på hemsidan (lösenord samma som portkoden) och på insidan av tvättstugedörren.

Vi hälsar Farzad Fooladvandi (ordniarie) och Gustaf Liss (suppleant) välkomna till styrelsen. Vi tackar också avgående Charlotta Lysell och Anna Backman för deras jobb i styrelsen.